Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/polno.sk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 470 O nás - Poľnohospodár Nové Zámky

O nás

Spoločnosť Poľnohospodár Nové Zámky a.s.vznikla transfomáciou z Poľnohospodárskeho družstva „Rozvoj“ Nové Zámky v roku 1993. Akciová spoločnosť pracuje pod vedením generálneho riaditeľa. Má 3 členné predstavenstvo a 3 člennú dozornú radu. Celkovo spoločnosť zamestnáva 108 zamestnancov.

Spoločnosť hospodári na Podunajskej nížine v katastrálnom území Nové Zámky, Bánov, Malá Kesa, Dolný Ohaj a Nitriansky Hrádok. Celkovo spoločnosť obhospodaruje 3866 ha poľnohospodárskej pôdy. Z tejto výmery tvoria najväčšie plochy tradičné plodiny, a to obilniny, olejniny, strukoviny, okopaniny a objemové krmivá. Aj napriek nepriaznivým vplyvom počasia sa spoločnosť venuje v špeciálnej rastlinnej výrobe ovocinárstvu a vinohradníctvu.

 • Výroba hroznového vína
 • Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
 • Maloobchod s nápojmi (vínom)
 • Maloobchod s ovocím a zeleninou
 • Predaj súčiastok a prísluš. dvojstopových motorových vozidiel
 • Predaj, údržba a oprava motor. vozidiel, predaj pohonných hmôt
 • Sprostredkovanie obchodu v horeuvedených oblastiach
 • Veľkoobchod s medziprod. rôznych druhov (priem. chemiálií, hnojiva, plas)
 • Stravovanie závodné a iné účelové
 • Pozemná doprava tovaru, cestná doprava osôb
 • Iná nepravidelná cestná doprava osôb, doprava vlast. pracov.
 • Rastlinná výroba
 • Živočíšna výroba
 • Zahranično-obchodná činnosť
 • Výroba kŕmnych zmesí
 • Zámočníctvo
 • Poľovníctvo