Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/polno.sk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 470 Verejné obstarávanie - Poľnohospodár Nové Zámky

Verejné obstarávanie
Modernizácia kravína Bánov
Predmetom modernizácie je jestvujúca maštaľ pre HD na stredisku živočíšnej výroby Bánov. Súčasťou modernizácie je aj dodávka a montáž technológie. Predmetom dodávky je kompletná realizácia vrátane odvozu a likvidácie odpadu. Súčasťou dodávky je doprava na miesto dodania, vyloženie v mieste dodania a montáže. V Nových Zámkoch, dňa 14.08.2013

Dokumenty na stiahnutie

Súťažné podklady

stiahnuť

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní

stiahnuť

Výsledok vyhodnotenia ponúk

stiahnuť

Zmluva a zdôvodnenie jednej cenovej ponuky

Zmluva Zdôvodnenie

Formulár §41 – kritériá

stiahnuť

Správa o zákazke

stiahnuť

Ponuky uchádzačov

stiahnuť stiahnuť
Výzva na predloženie ponuky - základné informácie pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov zákazky Výzva na predloženie CP Dátum zverejnenia
Stroj na štiepanie slamy Stiahnuť 30.09.2013
Stroj na štiepanie slamy Stiahnuť 06.11.2013
Výzva na predloženie ponuky - základné informácie pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov zákazky Výzva na predloženie CP Dátum zverejnenia
Modernizácia skladu umelých hnojív Stiahnuť 25.10.2013

Krycí list rozpočtu

stiahnuť

Zmluva o dielo

stiahnuť

Potvrdenie o prevzatí Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007-2013

stiahnuť

Zvýšenie efektívnosti výroby v oblasti ŽV a ŠRV spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky a.s. z PRV SR 2014-2020

stiahnuť