Ovocný sad

Špeciálna rastlinná výroba

Špeciálne plodiny pestujú na výmere 47 ha, z toho je 14 ha viníc, 5,32 ha sliviek, 8,31 ha broskýň, 18 ha jabloní a 1 ha medovky lekárskej.
Skladovacie kapacity na ovocie:
- riadená atmosféra – ULO 800 ton
- chladiace priestory 200 ton
Vďaka dobrým skladovacím priestorom dodávame jablká pre odberateľov a pre naše tri podnikové predajne 200 dní v roku.

V dnešnej dobe prebieha reštrukturalizácia starej vinice na výmere 8,90 ha a pôvodná výsadba bude nahradená novšími odrodami