Úsek technických služieb pre potreby ŽV a RV disponuje okrem výkonného strojno-traktorového parku, opravárenským strediskom, pozberovou linkou na hustosiate obilniny, hrach, olejniny a kukuricu, aj sušiarenskými kapacitami na zrniny a obj. krmivá.