Máme dve strediská živočíšnej výroby, kde sa zameriavame na chov kráv s trhovou produkciou mlieka a na chov výkrmového dobytka. Celkovo chováme 1600 ks hovädzieho dobytka a z toho 830 ks dojníc. Denne vyprodukujeme cca 23 000 l kravského mlieka.