Živočíšna výroba


Máme dve strediská živočíšnej výroby, kde sa zameriavame na chov kráv s trhovou produkciou mlieka a na chov výkrmového dobytka. Celkovo chováme 1600 ks hovädzieho dobytka a z toho 830 ks dojníc. Denne vyprodukujeme približne 23 000 litrov kravského mlieka. Ročná produkcia je viac ako 8 250 000 litrov surového kravského mlieka.

Rastlinná výroba


Na výmere takmer 4 000 ha sa pestujú tradičné plodiny ako repka, jačmeň kŕmny, jačmeň sladovnícky, pšenica, pšenica tvrdá, hrach, raž, kukurica, slnečnica, ale i cukrová repa. Popritom sa venujeme osivárstvu a to najmä množeniu kukurice. Pre potreby našej živočíšnej výroby pestujeme krmivá ako lucernu siatu, ovos, kukuricu na siláž či CCM. V roku 2017 sme skúsili konopu siatu, ktorú sme pestovali na technické spracovanie, ale aj osivo.

Ovocný sad


Špeciálne plodíny pestujeme na výmere 47 ha, z toho je 14 ha viníc, 5,32 ha sliviek, 8,31 ha broskýň, 17,58 ha jabloní a 1 ha medovky lekárskej. Vďaka dobrým skladovacím priestorom dodávame jablká pre odberateľov a pre našu podnikovú predajňu 200 dní v roku.

Mechanizácia


Okrem výkonného strojno-traktorového parku máme k dispozícii aj opravárenské stredisko, závlahy, pozberovú linku na čistenie a sušenie produktov rastlinnej výroby so skladovacími kapacitami, linku na spracovania vína a triediacu linku na jablká s chladiarenskými skladmi.

Od roku

1993

Zachovávame tradíciu, ctíme si históriu. Produkujeme kvalitné slovenské potraviny, ktoré máte dennodenne na svojom stole. Staráme sa o slovenskú pôdu na Podunajskej nížine, aby zostala v dobrých rukách.

28. apríla 2021

Príroda je mocná, garancia žiadna

AKO TO VIDÍM JA Ako sa chystáme na novú sezónu, ktorú posledné týždne ovplyvnili mrazy a nie príliš žičlivé počasie a čo to urobí s tohtoročnou úrodou? Príroda je […]
5. apríla 2021

Treba si pomáhať, a preto aj my pomáhame

Spoločnosť Poľnohospodár Nové Zámky a.s. si váži skutočné hodnoty života. Vychádza to z nášho zamerania a činnosti. Tou je tvorba reálnych produktov pre život – potravín. Základom prežitia […]
1. októbra 2020

Vzácna návšteva, firmu navštívil Peter Pellegrini

V našej spoločnosti sme mali významných hostí. Do našich priestorov zavítal predseda strany HLAS – sociálna demokracia Peter Pellegrini spoločne so svojimi ďalšími spolustraníkmi, poslancami Národnej rady […]

„Len tá roľa dobre rodí, po ktorej sám gazda chodí."


Slovenské príslovie


„Národ, ktorý ničí svoju pôdu, ničí sám seba."


F. D. Roosevelt