O nás


Spoločnosť Poľnohospodár Nové Zámky a.s. patrí medzi najväčšie podniky prvovýroby na juhozápade Slovenska. Obhospodarujeme skoro 4 tisíc hektárov pôdy v katastroch obcí Nové Zámky, Bánov, Malá Kesa, Dolný Ohaj a Nitriansky Hrádok a prevádzkujeme 5 výrobných stredísk.

Udržať poľnohospodársku firmu v dobrej ekonomickej kondícii znamená veľa úsilia 365 dní za rok, ale aj mať trochu šťastia. Byť úspešným poľnohospodárom znamená predvídať, mať dobre naplánované práce, dobre zorganizovaných ľudí a fungujúcu techniku. Máme dlhoročné skúsenosti už od 60-tych rokov minulého storočia, keď sme boli ešte ako družstvo.

Nástupnícka akciová spoločnosť Poľnohospodár Nové Zámky existuje od roku 1993. Vznikla transformáciou bývalého poľnohospodárskeho družstva Rozvoj a jej akcie vlastnilo skoro 1200 osôb, bývalých podielnikov družstva. Postupne sa počet akcionárov stabilizoval a zvýšil sa majetok firmy. Dnes zamestnávame viac ako 100 ľudí a počas sezónnych prác si tu nájdu prácu v rastlinnej a špeciálnej rastlinnej výrobe desiatky ďalších ľudí nielen z blízkeho okolia, ale aj z ďalekých kútov severného Slovenska.

Máme široké portfólio v rastlinnej výrobe a na rozľahlých rovinatých poliach s výmerou 3950ha pestujeme pšenicu, raž, jačmeň, repku olejnú, hrach, cukrovú repu, slnečnicu, kukuricu a ďalšie doplnkové komodity a krmivá pre živočíšnu výrobu. Venujeme sa tiež bohatému náročnému osivárskemu programu a to najmä v kukurici. Rastlinná výroba je nosným pilierom výroby a najmä ekonomiky spoločnosti. Výsledkami sa radíme medzi špičku nielen v regióne, kde pravidelne v jednotlivých plodinách získavame ocenenia, ale aj v rámci Slovenska.

Z ovocia na výmere približne 600ha sa už tradične najlepšie darí jablkám, broskyniam, ale i slivkám a výnimočné postavenie má aj tunajší vinič. Časť úrody hrozna premieňame na vlastné víno a začíname byť v jeho kvalite pomerne úspešní. Popri ručnom zbere využívame pri dobrej úrode aj mechanizáciu. Zozbierané plody spolu s ďalšími produktmi sa dajú kúpiť aj v našich podnikových predajniach. Vďaka špeciálnym chladiacim skladom s ochrannou atmosférou sme schopní dodávať čerstvé ovocie odberateľom takmer po celý rok.
Zvláštnou kapitolou v našej histórii je živočíšna výroba, špeciálne chov kráv. Od roku 2016 sa živočíšna výroba doslova rozbehla a vo výsledkoch sa každý rok rapídne posúvame a to nielen počtom kráv, ale najmä produktivitou a množstvom mlieka. V súčasnosti máme 830 kusov mliekových kráv na dvoch strediskách a to v Bánove a v Nových Zámkoch. Väčšina bieleho moku putuje pre slovenského spracovateľa mlieka a malú časť predávame priamo spotrebiteľom. Okrem kráv na mlieko chováme aj niekoľko sto kusov býkov na mäso. Z hľadiska úspešnosti podniku, sa nám vypláca, že sme na tento náročný sektor nezanevreli a rozhodli sme sa chov kráv a výrobu mlieka udržať. Postupne sa doťahujeme za najlepšími na Slovensku, s cieľom predbehnúť ich. Hrdí sme aj na šľachtiteľské úspechy s holsteinským strakatým plemenom.

V posledných rokoch investujeme do strojov, zariadení a technológií na precíznejšiu prácu, jednoduchšiu obsluhu pre zamestnancov a nakoniec i lepším výsledkom. Kvôli navyšovaniu produkcie ako v rastlinnej, tak i živočíšnej výrobe realizujeme a plánujeme i náročné stavebné investície, ako je sušička obilnín, sklady komodít a maštale.

Spoločnosť ako taká funguje už viac ako polstoročie a vo forme akciovej spoločnosti už 25 rokov. Poľnohospodár Nové Zámky a.s. má počas svojej existencie za sebou mnoho úspechov. Za nimi stoja najmä naši šikovní zamestnanci - ľudia, ktorí tu pracovali a stále pracujú. Mnohí z nich obetovali našej spoločnosti celý profesijný život a ich práca viditeľne prispela k jej fungovaniu, rozvoju a zveľadeniu. Úspech je teda skrytý práve v ľudských bytostiach - v ich rozume a rukách. Je to súhrn vedomostí, skúseností, zručností, vytrvalosti a húževnatosti, ktorý nám dnes umožňuje pokračovať v tejto jedinečnej práci.

23000

litrov mlieka


Denne vyprodukujeme cca 23 000 l kravského mlieka.
600

hektárov


Špeciálne plodiny pestujú na výmere 600 ha
4000

hektárov


Na výmere 4 000 ha pestujeme tradičné plodiny, osivá, okopaniny...
1600

kusov dobytka


Celkovo chováme 1600 ks hovädzieho dobytka a z toho 830 ks dojníc