Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 161/N. Deň zápisu 04.01.1993.
IČO:31 431 160
DIČ:2020413637
IČ DPH:SK2020413637
Právna forma:Akciová spoločnosť
Sídlo:Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky.