Na výmere 4 000 ha sa pestujú nasledovné plodiny. Osevný postup sa každoročne tvorí podľa požiadaviek trhu. V roku 2017 sme sa rozhodli obohatiť osevný postup o konopu siatu, ktorú sme pestovali na technické spracovanie ale aj osivo.

Tradičné plodiny:
– pšenica ozimná na výmere 815 ha – kukurica zrnová na výmere 1 150 ha – repka olejnatá na výmere 520 ha – jačmeň siaty na výmere 160 ha – raž potravinársku na výmere 80 ha, Slnečnica na výmere 225 ha

Osivá:
- kukuricu osivovú na výmere 120 ha – Pšenicu na výmere 40 ha – hrach na výmere 60 ha

Okopaniny:
- cukrová repa na výmere 220 ha.

Objemové krmivá pre potreby ŽV:
- Kukurica na siláž a CCM na výmere 350 ha – Lucerna a trávy na výmere 300 ha