Rastlinná výroba

Na výmere 4 000 ha sa pestujú nasledovné plodiny. Osevný postup sa každoročne tvorí podľa požiadaviek trhu. V roku 2017 sme sa rozhodli obohatiť osevný postup o konopu siatu, ktorú sme pestovali na technické spracovanie ale aj osivo.

Tradičné plodiny:
- pšenica ozimná na výmere 815 ha - kukurica zrnová na výmere 1 150 ha - repka olejnatá na výmere 520 ha - jačmeň siaty na výmere 160 ha - raž potravinársku na výmere 80 ha, Slnečnica na výmere 225 ha

Osivá:
- kukuricu osivovú na výmere 120 ha - Pšenicu na výmere 40 ha - hrach na výmere 60 ha

Okopaniny:
- cukrová repa na výmere 220 ha.

Objemové krmivá pre potreby ŽV:
- Kukurica na siláž a CCM na výmere 350 ha - Lucerna a trávy na výmere 300 ha