Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/polno.sk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 470 Rastlinná výroba - Poľnohospodár Nové Zámky

Rastlinná výroba

Na výmere 4 000 ha sa pestujú nasledovné plodiny. Osevný postup sa každoročne tvorí podľa požiadaviek trhu. V roku 2017 sme sa rozhodli obohatiť osevný postup o konopu siatu, ktorú sme pestovali na technické spracovanie ale aj osivo.

Tradičné plodiny:
- pšenica ozimná na výmere 815 ha
- kukurica zrnová na výmere 1 150 ha
- repka olejnatá na výmere 450 ha
- jačmeň siaty na výmere 210 ha
- raž potravinársku na výmere 160 ha

Osivá:
- kukuricu osivovú na výmere 170 ha
- Pšenicu na výmere 45 ha
- hrach na výmere 60 ha

Okopaniny:
- cukrová repa na výmere 200 ha.

Objemové krmivá pre potreby ŽV:
- Kukurica na siláž a CCM na výmere 350 ha
- Lucerna a trávy na výmere 300 ha
- Cirok na výmere 30 ha

Okopaniny:
- Konopa siata na výmere 30 ha

sklad